Management accounting & control
Financiële evaluatie van productinnovatie
Beek, dr. Th.A. van
Handboek Management Accounting, 1998
In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de wijze waarop investeringen in productinnovatie financieel kunnen worden beoordeeld. Vanuit de algemene investeringsonderbouwing wordt nagegaan in hoeverre de eigenschappen van algemene investeringen en de investeringen in productinnovatie verschillen. Zo kan worden beoordeeld welke financiële beoordelingsmethoden kunnen worden toegepast bij de beoordeling van productinnovatie.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties