Nieuw in deze base
Olde Kalter, R.
Binnen de adviespraktijk van PwC worden regelmatig veranderprojecten begeleid met als doel strategische initiatieven te realiseren voor klanten. Het is goed gebruik om bij aanvang van een dergelijk project een business case op te stellen. Op basis van beschikbare informatie wordt er een inschatting gemaakt van de verwachte voordelen en de daarmee gepaard gaande kosten. De benodigde investeringen in projecten zijn voor klanten vaak significant. Daarom is het niet verrassend dat er bij klanten een sterke behoefte bestaat om de gerealiseerde kosten en voordelen gedurende de uitvoering van een project nauwlettend te monitoren. Dit wordt ook wel benefit tracking genoemd.
Agterhuis, J.
The research question in this article is how the degree of Integrated Reporting affects the information asymmetry between an organisation and its external stakeholders. The theoretical model predicts that the information asymmetry between an organisation and its external stakeholders decreases if the degree of Integrated Reporting increases.
Budding, T. | Dijkman, A. | Schoute, M. | With, E.
Binnen de hedendaagse controllersfunctie worden zowel adviserende en beslissingsondersteunende activiteiten als activiteiten gericht op primaire financieel-administratieve processen ter hand genomen. Beide groepen zijn in de praktijk belangrijk. Zo zijn in de top 4 van activiteiten er twee die betrekking hebben op adviserende werkzaamheden en tevens twee die gaan over het opstellen en maken van rapportages.
Budding, T. | Dijkman, A. | Schoute, M. | With, E. de
In dit artikel staan de volgende onderzoeksvragen centraal: Wat zijn de belangrijkste functies van operationele budgetteringssystemen? Welke keuzes maken organisaties met betrekking tot de budgetperiode en in hoeverre worden budgetten tussentijds aangepast? In welke mate participeren operationele managers in het vaststellen van budgetten? Welke druk ligt er op het halen van de budgetten en in hoeverre worden budgettaire targets als haalbaar beschouwd? Hoe verschillen deze zaken tussen profit- en publieke en non-profitorganisaties? En hoe tussen verschillende organisatieniveaus?
Steens RC, prof.dr. H.B.A.
In artikel C1810 is de tweestapsmethode (internationaal: Free Cash Flow to Firm (FCFF-)-methode ofwel de ‘four parts approach’) behandeld. In dat artikel is de tweestapsmethode vergeleken met een methode die voor de bepaling van de ondernemingsactiviteiten niet uitgaat van kasstromen maar van de economische winstgevendheid (de Economic Profit methode) en met twee andere dikwijls toegepaste DCF- waardebepalingsmethoden: een DCF-methode die net als de tweestapsmethode de ondernemingsactiviteiten en de financieringsactiviteiten separaat waardeert (de Adjusted Present Value methode) en een DCF-methode die dat niet doet (de Net Cash Flow to Equity methode). In dit artikel wordt nader stilgestaan de Economic Profit (EP) methode die voor prestatiemanagementdoeleinden specifieke inzichten biedt en de Adjusted Present Value (APV) methode die inzicht biedt in de economische waarde van fiscale effecten van financiering door middel van vreemd vermogen.
Top 10
Schilder, drs. M. | 2009
Downloads: 2
Algeme...
Budding, T. | Dijkman, A.... | 2018
Downloads: 6
Ontwik...
Beek, dr. Th.A. van | 1998
Downloads: 2
Manage...
Horn RA RC, drs. H.A.L.M.... | 1999
Downloads: 1
Manage...
Gerssen, P.W. | Tiggelen,... | 2001
Downloads: 1
Manage...
Budding, T. | Dijkman, A.... | 2018
Downloads: 9
Budget...
Bruin RC, drs. R.S. de | ... | 2002
Downloads: 1
Manage...
Herter, mr.drs. H.M. | La... | 1992
Downloads:
Manage...
Traas, prof.dr. L. | 1991
Downloads: 2
Manage...
Steens RC, prof.dr. H.B.A... | 2014
Downloads: 9
Manage...
Inlogprocedure
De base is via uw netwerk beschikbaar