Management accounting & control
Business Controls voor Value Based Management activeren 'Levers of Control'
Steens RC MCM, prof.dr. H.B.A.
Handboek Management Accounting, 2000
Met Value Based Management (VBM) wordt een intensivering van de waardecreatiebevorderende sturings- en controlactiviteiten nagestreefd, met als doel het structureel realiseren van optimale prestaties en daarmee het maximaliseren van de waarde van de organisatie. De wijze waarop het beste invulling gegeven kan worden aan deze sturings- en controlactiviteiten hangt af van de vele kenmerken van de organisatie en haar context.
Deze auteur publiceerde ook
Steens RC MCM, prof.dr. H.B.A. | 2010
Downloads: 1
Management accounting &am...
Bruin RC, drs. R.S. de | Huibregtse, drs. S.B. | Steens RC MCM, prof.dr. H.B.A. | 2002
Downloads: 1
Management accounting &am...
Boeltjes de Vries RA RC, drs. Y.R.Chr. | Steens RC MCM, prof.dr. H.B.A. | 2011
Downloads:
Management accounting &am...
Louwman, drs. J.H.G. | Steens RC MCM, prof.dr. H.B.A. | 1994
Downloads:
BIV/AO, Management accoun...
Boeltjes de Vries RA RC, drs. Y.R.Chr. | Steens RC MCM, prof.dr. H.B.A. | 2002
Downloads: 1
Management accounting &am...
Steens RC MCM, prof.dr. H.B.A. | 2004
Downloads: 1
Management accounting &am...
Anderen downloaden ook deze publicaties