Management accounting & control
Prestatiemeting middels een concernkaart bij een zelfstandig bestuursorgaan
Dijkman, A.
Handboek Management Accounting, 2006
Er zijn vele mogelijkheden om prestatiemeting in een organisatie vorm te geven, zoals de balanced scorecard. Ook is er veel literatuur beschikbaar over het hoe en wat van deze instrumenten, maar er is betrekkelijk weinig onderzoek gedaan naar het feitelijk functioneren van deze instrumenten, dat kan dienen als toets op de theoretische assumpties waarop zij rusten. Het onderzoek waarvan in dit artikel verslag wordt gedaan had daarom twee doelstellingen, een praktische en een wetenschappelijke. In de eerste plaats ging het erom een concernkaart te ontwikkelen die, beter dan de bestaande, zou kunnen fungeren als managementinstrument voor de besturing van de organisatie. In de tweede plaats had het onderzoek tot doel de theoretische veronderstellingen die ten grondslag liggen aan dit type meet- en besturingsinstrumenten te toetsen. Het ging daarbij om aannamen met betrekking tot het verband tussen de totstandkoming en de kenmerken van deze instrumenten enerzijds en het gebruik en de opbrengst van de instrumenten anderzijds.
Deze auteur publiceerde ook
Dijkman, A. | With, drs. E. de | 2005
Downloads:
Management accounting &am...
Budding, T. | Dijkman, A. | Schoute, M. | With, E. de | 2018
Downloads: 9
Budgettering
Budding, T. | Dijkman, A. | Schoute, M. | With, E. | 2018
Downloads: 6
Ontwikkeling financiële f...
Dijkman, A. | With, drs. E. de | 2007
Downloads: 1
Management accounting &am...
Anderen downloaden ook deze publicaties