Management accounting & control
Antecedenten en gevolgen van ontwerpkeuzes van kostensystemen
Schoute, dr. M.
Handboek Management Accounting, 2010
De auteur van dit artikel heeft in 2009 een promotieonderzoek afgerond, met als titel Antecedents and Consequences of Cost System Design Choices (Schoute, 2009a). Dit onderzoek richtte zich op de beantwoording van de volgende twee onderzoeksvragen: 1. Wat is de relatie tussen omgevings-, organisatorische en technologische factoren en de adoptie en het gebruik van ABC? 2. Wat is de relatie tussen de mate van complexiteit van kostensystemen, hun toepassingen en hun effectiviteit? In dit artikel bespreekt de auteur de belangrijkste resultaten van dit onderzoek.
Deze auteur publiceerde ook
Budding, dr. G.T. | Schoute, dr. M. | 2013
Downloads: 3
Management accounting &am...
Schoute, dr. M. | 2004
Downloads: 1
Management accounting &am...
Anderen downloaden ook deze publicaties