Management accounting & control
Vergroten van de voorspellende waarde van business cases binnen Heineken Nederland (2)
Wessels RC, drs. W.P.F.
Handboek Management Accounting, 2012
In het eerste deel van dit artikel is op basis van literatuuronderzoek het theoretisch toetsingskader opgesteld. In dit artikel wordt het toetsingskader gebruikt om inzichtelijk te krijgen wat de succes- en faalfactoren zijn met betrekking tot het gebruik van business cases binnen de Heineken organisatie. Op basis van deze analyse kunnen conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van het opstellen en gebruik van business cases.
Deze auteur publiceerde ook
Wessels RC, drs. W.P.F. | 2012
Downloads: 2
Management accounting &am...
Anderen downloaden ook deze publicaties