Management accounting & control
Vergroten van de voorspellende waarde van business cases binnen Heineken Nederland (1)
Wessels RC, drs. W.P.F.
Handboek Management Accounting, 2012
Heineken Nederland is op dit moment onvoldoende ‘in control’ over de processen ‘opstellen, beoordelen en uitvoeren van business cases’. Dit heeft tot gevolg dat de voorspellende waarden van business cases kwalitatief onvoldoende zijn als grond voor investeringsbesluitvorming, met nadelige financiële consequenties tot gevolg. Dit artikel geeft een antwoord op de onderzoeksvraag: Wat zijn de faalfactoren bij het opstellen, beoordelen en uitvoeren van business cases binnen Heineken Nederland en welke aanbevelingen kunnen hieruit worden afgeleid om de voorspellende waarde van toekomstige business cases binnen Heineken Nederland te vergroten?
Deze auteur publiceerde ook
Wessels RC, drs. W.P.F. | 2012
Downloads: 1
Management accounting &am...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Budding, T. | Dijkman, A. | Schoute, M. | With, E. de | 2018
Downloads: 9
Budgettering
Olde Kalter, R. | 2018
Downloads: 10
Management control
Cokins, G. | 2014
Downloads: 12
Management accounting &am...
Steens RC, prof.dr. H.B.A. | 2016
Downloads: 6
Management accounting &am...
Petri RA, drs. R. | Vossen, mr. G.J.A.M. van der | 1994
Downloads: 6
Management accounting &am...