Management accounting & control
Prestatiemeting (ROI en RI)
Traas, prof.dr. L.
Handboek Management Accounting, 1991
De divisionalisering van de ondernemingsstructuur met de daaraan verbonden decentralisatie van winstverantwoordelijkheid heeft een enorme vlucht genomen. Parallel daarmee is in de bedrijfseconomie ook de belangstelling gegroeid voor het met de decentralisatie verbonden vraagstuk van de meting van de winstgevendheid in zelfstandige bedrijfsonderdelen. De problematiek spitst zich toe op de vraag welke maatstaf het best kan worden gehanteerd. Twee kandidaten worden daarbij het meest genoemd en met elkaar vergeleken: 'residual income' (RI) en 'return on investment' (ROI).
Deze auteur publiceerde ook
Steens RC, prof.dr. H.B.A. | Traas, prof.dr. L. | 2014
Downloads: 9
Management accounting &am...
Traas, prof.dr. L. | 1991
Downloads: 1
Corporate finance & T...
Traas, prof.dr. L. | 1996
Downloads: 1
Management accounting &am...
Traas, prof.dr. L. | 1995
Downloads: 3
BIV/AO, Management accoun...
Traas, prof.dr. L. | 1996
Downloads: 2
Management accounting &am...
Traas, prof.dr. L. | 1992
Downloads:
Management accounting &am...
Traas, prof.dr. L. | 2004
Downloads:
Management accounting &am...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Olde Kalter, R. | 2018
Downloads: 10
Management control
Budding, T. | Dijkman, A. | Schoute, M. | With, E. de | 2018
Downloads: 9
Budgettering
Steens RC, prof.dr. H.B.A. | 2016
Downloads: 6
Management accounting &am...
Traas, prof.dr. L. | 1995
Downloads: 3
BIV/AO, Management accoun...
Traas, prof.dr. L. | 1991
Downloads: 1
Corporate finance & T...
Steens RC MCM, prof.dr. H.B.A. | 2010
Downloads: 1
Management accounting &am...