Management accounting & control
Alternatieve tweestapsmethoden
Steens RC, prof.dr. H.B.A.
Handboek Management Accounting, 2016
In artikel C1810 is de tweestapsmethode (internationaal: Free Cash Flow to Firm (FCFF-)-methode ofwel de ‘four parts approach’) behandeld. In dat artikel is de tweestapsmethode vergeleken met een methode die voor de bepaling van de ondernemingsactiviteiten niet uitgaat van kasstromen maar van de economische winstgevendheid (de Economic Profit methode) en met twee andere dikwijls toegepaste DCF- waardebepalingsmethoden: een DCF-methode die net als de tweestapsmethode de ondernemingsactiviteiten en de financieringsactiviteiten separaat waardeert (de Adjusted Present Value methode) en een DCF-methode die dat niet doet (de Net Cash Flow to Equity methode). In dit artikel wordt nader stilgestaan de Economic Profit (EP) methode die voor prestatiemanagementdoeleinden specifieke inzichten biedt en de Adjusted Present Value (APV) methode die inzicht biedt in de economische waarde van fiscale effecten van financiering door middel van vreemd vermogen.
Deze auteur publiceerde ook
Steens RC, prof.dr. H.B.A. | Traas, prof.dr. L. | 2014
Downloads: 9
Management accounting &am...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Budding, T. | Dijkman, A. | Schoute, M. | With, E. de | 2018
Downloads: 9
Budgettering
Olde Kalter, R. | 2018
Downloads: 10
Management control
Cokins, G. | 2014
Downloads: 12
Management accounting &am...
Wessels RC, drs. W.P.F. | 2012
Downloads: 2
Management accounting &am...
Petri RA, drs. R. | Vossen, mr. G.J.A.M. van der | 1994
Downloads: 6
Management accounting &am...
Traas, prof.dr. L. | 1995
Downloads: 3
BIV/AO, Management accoun...
Traas, prof.dr. L. | 1991
Downloads: 1
Corporate finance & T...
Traas, prof.dr. L. | 1991
Downloads: 2
Management accounting &am...
Steens RC MCM, prof.dr. H.B.A. | 2010
Downloads: 1
Management accounting &am...