Budgettering
Operationele budgettering in Nederland: Enkele uitkomsten van een enquêteonderzoek
Budding, T. | Dijkman, A. | Schoute, M. | With, E. de
Handboek Management Accounting, 2018
In dit artikel staan de volgende onderzoeksvragen centraal: Wat zijn de belangrijkste functies van operationele budgetteringssystemen? Welke keuzes maken organisaties met betrekking tot de budgetperiode en in hoeverre worden budgetten tussentijds aangepast? In welke mate participeren operationele managers in het vaststellen van budgetten? Welke druk ligt er op het halen van de budgetten en in hoeverre worden budgettaire targets als haalbaar beschouwd? Hoe verschillen deze zaken tussen profit- en publieke en non-profitorganisaties? En hoe tussen verschillende organisatieniveaus?
Deze auteur publiceerde ook
Dijkman, A. | 2006
Downloads:
Management accounting &am...
Dijkman, A. | With, drs. E. de | 2005
Downloads:
Management accounting &am...
Budding, T. | Dijkman, A. | Schoute, M. | With, E. | 2018
Downloads: 6
Ontwikkeling financiële f...
Dijkman, A. | With, drs. E. de | 2007
Downloads: 1
Management accounting &am...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Steens RC, prof.dr. H.B.A. | Traas, prof.dr. L. | 2014
Downloads: 9
Management accounting &am...
Traas, prof.dr. L. | 1991
Downloads: 1
Corporate finance & T...
Traas, prof.dr. L. | 1995
Downloads: 3
BIV/AO, Management accoun...
Traas, prof.dr. L. | 1991
Downloads: 2
Management accounting &am...
- | 2012
Downloads: 3
Management accounting &am...
- | 2010
Downloads: 2
Management accounting &am...
- | 2012
Downloads: 1
Corporate governance
Mostert RA, drs. G.J. | Plasmeijer, drs. A.J. | 1994
Downloads: 2
Ontwikkeling financiële f...
Boons RA, prof.dr. A.N.A.M. | 2007
Downloads: 1
Management accounting &am...
Dijkman, A. | With, drs. E. de | 2007
Downloads: 1
Management accounting &am...