Management accounting & control
Rentabiliteit en ondernemingswaarde; prestatiemeting in organisaties
Traas, prof.dr. L.
Handboek Management Accounting, 1996
In deze bijdrage wordt ingegaan op het financieel waardesysteem. In onze 'private enterprise' gebaseerde samenleving wordt algemeen onderschreven dat een onderneming een doelorganisatie is, gericht op het scheppen van economische waarde. Het financiële waardesysteem moet 'economische waarde' als doelstelling laten functioneren door dit begrip in operationele termen te definiëren. Verder moet het zodanig worden ingevuld dat het twee functies kan vervullen, namelijk een juiste evaluatie van geleverde of geplande prestaties, en een juiste motivatie voor het management om beslissingen te nemen.
Deze auteur publiceerde ook
Steens RC, prof.dr. H.B.A. | Traas, prof.dr. L. | 2014
Downloads: 9
Management accounting &am...
Traas, prof.dr. L. | 1991
Downloads: 1
Corporate finance & T...
Traas, prof.dr. L. | 1995
Downloads: 3
BIV/AO, Management accoun...
Traas, prof.dr. L. | 1991
Downloads: 2
Management accounting &am...
Traas, prof.dr. L. | 1996
Downloads: 2
Management accounting &am...
Traas, prof.dr. L. | 1992
Downloads:
Management accounting &am...
Traas, prof.dr. L. | 2004
Downloads:
Management accounting &am...
Anderen downloaden ook deze publicaties