Management accounting & control
Kwaliteitskosten in het management informatiesysteem
Traas, prof.dr. L.
Handboek Management Accounting, 1992
Traditioneel ressorteerde het kwaliteitsbeleid in veel ondernemingen onder de technische en logistieke functies. Maar door het toegenomen belang ervan is het inmiddels een algemene managementtaak geworden die vanuit de topleiding moet worden gestuurd en waaraan alle functies in de onderneming dienen bij te dragen. Een van die functies is de financieel/administratieve. Vanuit deze functie zullen bijdragen geleverd moeten worden in de vorm van een aantal onderwerpen. In dit artikel krijgt alleen het onderwerp periodieke rapportage over de financiële aspecten van kwaliteitszorg aandacht. Enkele ondernemingen hebben op dit terrein al een bepaald berichtgevingssysteem ingevoerd. Bezien wordt wat de essentie van dit systeem is en wat er vanuit een bedrijfseconomische invalshoek generaliserend over kan worden gezegd.
Deze auteur publiceerde ook
Steens RC, prof.dr. H.B.A. | Traas, prof.dr. L. | 2014
Downloads: 9
Management accounting &am...
Traas, prof.dr. L. | 1991
Downloads: 1
Corporate finance & T...
Traas, prof.dr. L. | 1996
Downloads: 1
Management accounting &am...
Traas, prof.dr. L. | 1995
Downloads: 3
BIV/AO, Management accoun...
Traas, prof.dr. L. | 1991
Downloads: 2
Management accounting &am...
Traas, prof.dr. L. | 1996
Downloads: 2
Management accounting &am...
Traas, prof.dr. L. | 2004
Downloads:
Management accounting &am...
Anderen downloaden ook deze publicaties